חזון בית הספר

"דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו, דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה נגון של רועה..." (נעמי שמר בהשראת ר' נחמן מברסלב)

חזון אושא-יחד

ב'אושא-יחד' אנחנו מטפחים מנהיגים צעירים בעלי זהות יהודית וישראלית מגובשת המקדמים את החוסן של החברה הישראלית. תלמידים בעלי ידע עולם רחב באשר לדת היהודית, המסורת היהודית והערכים הציוניים,דמוקרטיים ואזרחיים במדינת ישראל.

חינוך למנהיגות ומצוינות – ב'אושא יחד' אנחנו מאמינים בחינוך למנהיגות ומצוינות הכולל תגבור לימודי מדעים מתמטיקה ואנגלית.
לימודי רובוטיקה במרחב המייקרס החדשני, קידום הישגים גבוהים וחינוך טכנולוגי למיומנויות המאה ה-21 שמהווים מקפצה להשתלבות בחינוך על יסודי איכותי ומסגרות מצוינות.
חינוך לערכים – ב'אושא יחד' החינוך הערכי מותאם לצרכי הילד והמשפחה. בכיתה התורנית – החינוך מקיף ורחב בלימודי הקודש. בכיתה התרבותית – החינוך הערכי כולל לימוד ושיח בעקבות ערכי תרבות יהודית ישראלית.
חינוך משותף – אנחנו מאמינים בשיח מחבר בחברה הישראלית באמצעות חינוך משותף לדתיים, חילוניים ומסורתיים, תוך קיום דיאלוג מכבד והעצמת התלמידים להיות מנהיגים ומובילי האחדות בחברה הישראלית.