חזון בית הספר

"דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו, דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה נגון של רועה..." (נעמי שמר בהשראת ר' נחמן מברסלב)

בית ספר "אושא יחד" יהווה מודל לחינוך למצוינות לימודית-חברתית, לסובלנות למגוון הדעות בחברה הישראלית, ויעודד מיצוי היכולות האישיות של כל תלמיד.

בית הספר יטפח בתלמידיו סקרנות, יצירתיות וחשיבה רפלקטיבית, באמצעות למידה שיתופית המעודדת פתרון בעיות על בסיס חקר ולמידה בקבוצות קטנות.

בוגר בית הספר יהיה אזרח חושב ויצירתי, התורם לחברה ופועל ברוח ערכי התרבות היהודית ליצירת חברה פלורליסטית וסובלנית המאפשרת חיים משותפים תוך שמירה על כבוד חבריה.