ייחודיות בית הספר

 • בבית הספר אושא-יחד חינוך משלב לילדים ממשפחות חילוניות, מסורתיות ודתיות. חינוך מתוך סבלנות למגוון של דעות ושיח מכבד ומקדם דיאלוג. 
 • בבית הספר אושא- יחד לומדים על פי מודל ללמידה שיתופית – high tec high, המאופיין בלמידה בקבוצות קטנות המאפשרות ביטוי אישי מיטבי לכל ילד וילדה.

הלמידה הינה מבוססת פרויקטים סביב שאלות מורכבות, שילוב של לימודי מדעי הרוח עם לימודי המדעים בפרויקטים משותפים, רב-תחומיות, למידה עיונית לצד עשייה ויצירה, קשר עם אקדמיה, מחקר ופיתוח וחיבור לעולם הרחב ולקהילה.

 • בבית ספר קיימת מסגרת חינוך ייחודית – החטיבה הצעירה, (גן – כיתה א). יעדי החטיבה, מעבר מתון וטבעי מעולם המשחק אל עולם הקריאה והכתיבה, פיתוח לומד בעל יכולת קבלת החלטות. מיצוי הפוטנציאל האישי של הילד באמצעות מרחבי למידה מגוונים בקבוצות קטנות.

 

כיצד מממש בית הספר את תפיסתו הייחודית הלכה למעשה:

 • העמקת הזהות היהודית-ישראלית, תוך מתן כבוד לשונות בכיתות.
 • מעורבות קהילתית- במסגרת פעילויות משותפות לילדים והורים ולכלל הקהילה.
 • "חוקרים צעירים" במסגרת המשרד למועצה ישראל יפה, משרד החינוך והשפד"ן.
 • "בית-ספר מנגן" תכנית עירונית בשיתוף המרכז למוסיקה.
 • פיתוח הניגון המיוחד שבכל תלמיד על ידי מגוון רחב של חוגים הקיימים בבית הספר.

 

פעילויות שיא ופעילויות ייחודיות אחרות:

 • ימי שיא במדעים, מתמטיקה, אוריינות, מקצועות הקודש ולימוד משותף הורים וילדים לקראת חגים.
 • פעילות של מנהיגות סביבתית ירוקה בהובלת מחלקת החינוך.
 • מעורבות בקהילה בשיתוף הנהגת ההורים.
 • מבצעים בית ספריים לטיפוח אקלים חיובי- צמידי העצמה, בוקר מתוק, פנקס "מטביעים חותם" ועוד.