לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור 1
8:00
9:00
שיעור 2
9:00
9:45
הפסקת אוכל
9:45
10:00
הפסקה
10:00
10:20
שיעור 3
10:20
11:05
שיעור 4
11:05
11:50
הפסקה
11:50
12:00
שיעור 5
12:00
12:45
שיעור 6
12:45
13:25
הפסקה
13:25
13:35
שיעור 7
13:35
14:15